Ako skúmať a posudzovať vlastnú výučbu?

Vzdelávací workshop pre učiteľov fakulty s lektorom workshopu Ing. Mgr. Jozefom Strakošom, PhD. z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.