Ako zachrániť naše zásoby pitnej vody

Workshop sa bude zaoberať možnosťami ochrany zásob pitnej vody. Prednáška bude prepojená s konkrétnymi ukážkami/experimentmi, ako chrániť zdroje vody.