Aktuálne o zemetraseniach a iných prírodných ohrozeniach

Geodynamická aktivita Zeme sa v ostatných rokoch evidentne zvyšuje. Svedčia o tom nedávne silné zemetrasenia v Turecku, Sýrii, Maroku, Taliansku, Rakúsku, vulkanická aktivita na Sicílií, Kanárskych ostrovoch (La Palma), a na ďalších miestach. Aj v stabilizovaných oblastiach zemskej kôry sa neočakávane objavujú makrozemetrasenia, ktoré sú prejavom koncentrácie napätia a posunov tektonických blokov. Aj Slovensko, kde pre viacero generácií bolo zemetrasenie len vzdialeným pojmom, sa aktuálne potýka so seizmickou aktivitou, a to dokonca so stredným stupňom magnitúdy. Pre geovedcov sú však zemetrasenia na našom území prirodzeným javom, nakoľko Západné Karpaty patria medzi mladé pohoria alpínskej sústavy. V prednáške budú prezentované poznatky o príčinách vzniku veľkých zemetrasení v Anatolskej oblasti, v pohorí Atlas, v Apeninskej oblasti a iných seizmicky exponovaných oblastiach. Podrobne budú prezentované aj ohniskové oblasti zemetrasení registrovaných na území Slovenska, ich väzby na tektonické zlomy, zmeny orientácie napätia, vertikálne pohyby blokov, a ďalšie geotektonické príčiny vzniku zemetrasení a ďalších prírodných geohazardov.