Aktuálne otázky ekonomiky a politiky Lesného hospodárstva SR

Cieľom vedeckej konferencie je prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva SR. Prezentovať sa budú najnovšie výsledky výskumných úloh podporených z kontraktu medzi NLC a MPRV SR a z ďalších projektov. Osobitná pozornosť sa bude venovať projektom EFEKTLES, INPARTES, FESWEB, EPRIBLES.