Aktuálne výzvy v ochrane a podpore zdravia

Vedecko-odborná konferencia zameraná na aktuálne výzvy v podpore zdravia, v hygiene výživy, v hygiene detí a mládeže, v hygiene práce, v hygiene životného prostredia, v epidemiológii a v hygiene žiarenia.