Aktuální problémy sociální politiky

Prednáška pre študentov doktorandského štúdia