Alternatívne chladivá a technológie Synergia VVVTZ v oblasti CHKT a TČ

cieľom je hľadať prieniky, synergiu vedy, výroby, vzdelávania, riešiť prípadové štúdie a uplatňovať praktické skúsenosti v súčinnosti vedy, výskumu a výroby