Aplikácia TBL a PBL v edukačnom procese v predprimárnom vzdelávaní

ABC pre materské školy (Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní) je medzinárodný európsky projekt Erasmus+ (Program Erasmus+, KA201). Projekt koordinuje Nakladatelství Raabe, s.r.o., a zahrňuje tri krajiny: Českú republiku, Slovenskú republiku a Slovinskú republiku. Projektovými partnermi sú Pedagogická fakulta Karlovej Univerzity v Prahe, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Pedagogická fakulta Univerzity v Maribore. Vo všetkých zúčastnených krajinách sa príprave príkladov z dobrej praxe a na testovaní výstupov podieľali materské školy, ktoré sú tiež projektovými partnermi. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu predškolského vzdelávania zavedením inovatívnych prístupov a zaistiť komplexný rozvoj kompetencií dieťaťa predškolského veku.