Arabsko-izraelský konflikt: história a súčasnosť z pohľadu politickej geografie

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva TU v Trnave, Právnickej fakulty organizuje pre študentov fakulty prednášku na aktuálnu tému arabsko-izraelského konfliktu. Prednáša Mgr. Anton Fogaš, PhD., Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitárnych a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.