Artificial intelligence and its ethics

Čaká nás zlatý digitálny vek spojený s novými objavmi alebo budú svet čoskoro riadiť roboty? Dokumentárny film venovaný tematike umelej inteligencie rieši otázku etických štandardov ohľadom prístupu k umelej inteligencii. Vedci a experti na umelú inteligenciu opisujú možnosti, potenciál a schopnosti chatbotov, robotov, digitálnych asistentov a iných umelo vytvorených entít, pričom poukazujú na nevyhnutnosť stanovenia etických štandardov a pravidiel pre používanie AI. Následná diskusia poskytuje priestor na vyslovenie názorov a postojov študentov k spomínanej tematike.