Avantgardné umenie vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku

Podujatie je zamerané na rozvoj kreativity a predstavivosti študentov španielčiny, francúzštiny a taliančiny. Prebieha v slovenčine a jedným z jeho cieľov je prehĺbiť poznatky účastníkov z oblasti výtvarnej avantgardy prostredníctvom tvorivej interpretácie známych i menej známych diel.