Báseň v štúrovčine 2023 – Literárna súťaž pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2023

V rámci Týždňa vedy a techniky 2023 sme pre vás pripravili literárnu súťaž – Báseň v štúrovčine 2023!

Napíšte ľubovoľnú básničku v štúrovskej slovenčine minimálne v rozsahu 8 veršov a vyhrajte zaujímavé ceny. Najlepších z vás odmeníme slovníkom, tričkom a šiltovkou!

Ak potrebujete pomôcť so štúrovčinou, pohrajte sa s naším špecializovaným nástrojom LUDEVÍT – automatický prekladač do štúrovskej slovenčiny.

Básne posielajte na e-mailovú adresu kristina.bobekova@korpus.juls.savba.sk do 26. novembra 2023.