Báseň v štúrovčine

V rámci Týždňa vedy a techniky sme pre vás pripravili súťaž – báseň v štúrovčine!
Napíšte básničku v štúrovskej slovenčine minimálne v rozsahu dvoch strof a vyhrajte zaujímavé ceny. Dvoch z vás odmeníme tričkom a šiltovkou!
Ak potrebujete pomôcť so štúrovčinou, pohrajte sa s naším špecializovaným nástrojom LUDEVÍT – prekladač do štúrovskej slovenčiny (https://www.juls.savba.sk/ludevit/).
Básne posielajte na e-mailovú adresu kristina.bobekova@korpus.juls.savba.sk do 13. novembra 2022.