Beseda s mladými vedeckými pracovníkmi Katedry informatiky

Neformálna moderovaná diskusia s mladými vedeckými zamestnancami Katedry informatiky FPVaI UKF v Nitre na tému vedeckého pôsobenia na univerzite. Beseda je určená prioritne pre študentov Aplikovanej informatiky FPVaI UKF v Nitre.