Beseda so spisovateľom Milanom Richterom

Beseda so slovenským spisovateľom židovského pôvodu Milanom Richterom o básnickej zbierke Na nádvorí smrti, ktorá vyjde na jeseň tohto roku pri príležitosti autorovho životného jubilea. Pojednáva v nej o nadčasovosti antisemitizmu a parciálne o traume druhej generácie preživších šoa.