Bezpečnosť a kvalita mäsových výrobkov

TU v Trnave, Právnická fakulta s spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska a Slovenským zväzom spracovateľov mäsa organizuje odborný workshop na tému „Bezpečnosť a kvalita mäsových výrobkov“. Prednášajúca Ing. Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa.