Biológia zážitkom

Prostredníctvom pitevnej techniky preskúmať vnútorné orgány dýchacej, tráviacej, pohlavnej sústavy a mozgu.