Biológia zážitkom

Prostredníctvom pitevnej techniky preskúmať vnútorné orgány dýchacej, tráviacej, pohlavnej sústavy a mozgu.
Poukázať na špecifiká jednotlivých orgánov a ich funkčnú anatómiu v živočíšnom tele cicavcov.