BioScience

Workshop. Praktický seminár v laboratóriách na katedre biológie pre skupinu študentov gymnázia s cieľom zvýšiť ich záujem o vedu a výskum, ako aj o štúdium biológie.