Charta základných práv Európskej únie

TU v Trnave, Právnická fakulta v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva organizuje pre študentov fakulty prednášku Mgr. Evy Klukovej (SNSĽP) a doc. JUDr. Hany Kováčikovej, PhD. (Univerzita Komenského) na tému „Charta základných práv EÚ“, dokument, ktorý deklaruje občanom Európskej únie katalóg základných práv a slobôd.