ChatGPT a jeho využitie v oblasti umelej inteligencie

Umelá inteligencia dnes už nie je iba doménou hier, ale zasahuje aj do iných oblastí života. Na prednáške organizovanej Katedrou informatiky FPVaI UKF v Nitre sa oboznámite so súčasným trendom z oblasti umelej inteligencie – chatGPT, jeho výhodami a nástrahami.