Chémia okolo nás

Hlavnou témou podujatia Chémia okolo nás organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 prezentovať študentom základnej školy a gymnázia všadeprítomnú chémiu a zážitkovým spôsobom ich oboznámiť s jej využitím v praxi. Po prednáške bude v učebni chémie prebiehať prezentovanie množstva zaujímavých pokusov – rozličné farebné reakcie, rekryštalizácia či chromatografická separácia. V rámci bádateľských aktivít si študenti môžu sami vyskúšať pokusy s využitím bežne dostupných chemikálií, ktoré nájdu v domácnostiach.