Chémia zážitkom

Žiakom ZŠ s SŠ v priestoroch biologicko-chemického laboratória Katedry biológie a ekológie na PF KU v Ružomberku budú prezentované motivačné školské chemické pokusy.