Chémia zážitkom

Žiakom ZŠ s SŠ v priestoroch biologicko-chemickom laboratóriu Katedry biológie a ekológie na PF KU v Ružomberku budú prezentované motivačné školské chemické pokusy.