Čítajme s porozumením o závislosti na smartfónoch

Cieľom podujatia je rozvoj čítania s porozumením v cudzom jazyku, rozvoj nevyhnutného interferenčného myslenia u žiakov, ako aj rozvoj kritického premýšľania o aktuálnej téme (závislosti na smartfónoch – výdobytkoch súčasnej techniky) atraktívnym a aktivizujúcim spôsobom.