Človek, náboženstvo a spoločnosť – vízia pre 21. storočie

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z odboru humanitných a spoločenských vied.