Čo by mal vedieť právnik (advokát)

„Čo by mal vedieť právnik (advokát)“ – odborná prednáška pre študentov fakulty, prednáška odborníka z praxe – advokáta Mgr. Mareka Kováča.