Čo poodhaľuje okulár mikroskopu v živočíšnej ríši?

Detailné pozorovanie živočíchov a ich častí pod mikroskopom.