Controlling vo výrobnom podniku

Controlling vo výrobnom podniku.

Pozvaná prednáška spojená s diskusiou, prednášajúci: Ing. Ladislav Sim, FCCA, Holcim European Business Services.