Deň kariéry na Fakulte techniky

Cieľom podujatia je prezentačnou formou priblížiť študentom stredných a vysokých škôl možnosti uplatniteľnosti a zamestnania v širšom stredoslovenskom regióne v technických odboroch. Pozvané firmy budú študentov oboznamovať so svojim portfóliom na pôde Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene.