Deň otvorených dverí 2022 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Interaktívne podujatie, ktoré vám priblíži prácu jazykovedcov jednotlivých oddelení.
Príďte si zasúťažiť, overiť a rozšíriť vedomosti zo slovenského jazyka hravou formou a diskusiou.
Tešia sa na vás jazykovedkyne a jazykovedci z JÚĽŠ!