Deň otvorených dverí 2023 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Počas Týždňa vedy a techniky 2023 (6. – 12. november 2023) otvárame dvere Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., širokej verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí 2023, ktorý sa uskutoční 9. novembra v čase od 14:00 do 17:00.

Interaktívne podujatie vám priblíži prácu jazykovedkýň a jazykovedcov jednotlivých oddelení prostredníctvom hravej formy a priateľskej diskusie. Príďte si okrem rozšírenia vedomostí napísať aj svoje meno v hlaholike či štúrovčine, pokúste sa prepísať z hlaholiky tajné správy do spisovnej slovenčiny, rozlúskajte lásky štúrovcov, vyskúšajte si pexeso s tematikou Štúrových mesiacov alebo si urobíte fotku so Štúrom.

Tešia sa na vás jazykovedkyne a jazykovedci z JÚĽŠ!

Nezabudnite na našu literárnu súťaž Báseň v štúrovčine, o ktorej bližšie informácie nájdete na webovej adrese Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i.