Deň otvorených dverí

Dňa 7.11.2023 sa bude konať Deň otvorených dverí na Ústave anorganickej chémie SAV, na ktorom sa záujemcovia bližšie zoznámia s experimentmi, ktoré prebiehajú na ústave. Žiaci a študenti budú mať možnosť nahliadnuť do zákulisia prípravy tavenín, počítačových modelov, rôznych keramických materiálov a hydrosilikátov.