Deň otvorených dverí na ÚFHZ CBv SAV v.v.i.

Prehliadka vybraných laboratórií pracoviska spojená s prezentáciami a ukážkami práce vedeckých tímov