DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UK

Chceli by ste študovať na vysokej škole, no stále netušíte, čo? 🤔 My vás presvedčíme, že Univerzita Komenského je pre vás to pravé! 🤩 Ak ešte nie ste definitívne rozhodnutí, pripravili sme pre vás celouniverzitný Deň otvorených dverí, ale aj dni otvorených dverí našich jednotlivých fakúlt. Tak neváhajte, a 11. novembra o 8.20 hod. zavítajte do Auly Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.
Čakajú vás tematické prednášky či stánky jednotlivých fakúlt, kde zistíte všetko, čo vás zaujíma.

PROGRAM:

🎓8.20 hod. OTVORENIE

🎓8.30 – 8.50 hod. Klinická embryológia – prirodzené a umelé oplodnenie
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., LF UK

🎓8.50 – 9.10 hod. Prečo nám je dobre tam, kde sme?
doc. RNDr. Michal Šimera, PhD., JLF UK

🎓9.10 – 9.30 hod. Prečo antibiotiká niekedy neúčinkujú?
PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D., FaF UK

🎓9.30 – 9.50 hod. Genomický imprinting alebo súboj pohlaví
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF UK

🎓9.50 – 10.10 hod. PRESTÁVKA

🎓10.10 – 10.30 hod. John Venn a jeho diagramy
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., FMFI UK

🎓10.30 – 10.50 hod. Netradičné investovanie
Mgr. Katarína Rentková, PhD., FM UK

🎓10.50 – 11.10 hod. Na ceste k stávaniu sa sebou
Mgr. Martina Baránková, PhD., FSEV UK

🎓11.10 – 11.30 hod. Keď právo reguluje technológie
doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD., PraF UK

🎓11.30 – 11.50 hod. PRESTÁVKA

🎓11.50 – 12.10 hod. Príbehy, ktoré (zatiaľ) nikto nenapísal
Mgr. Martin Bača, PhD., FIF UK

🎓12.10 – 12.30 hod. Red Bull a doping
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD., FTVŠ UK

🎓12.30 – 12.50 hod. Dobrodružstvo štúdia náboženstiev sveta
doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., PdF UK

🎓12.50 – 13.10 hod. V čom je teológia Knihy Genezis 1,1 – 2,3 prevratná a jej antropológia trúfalá?
doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., RKCMBF UK

Univerzita Komenského – Výzva prijatá 🤝