Deň otvorených dverí Ústavu fyzikálnych vied

Pre návštevníkov budú pripravené prehliadky špičkových vedeckých laboratórií s odborným výkladom, prednášky a diskusie o aktuálnych fyzikálnych témach, zaujímavé demonštračné experimenty a budú poskytnuté všetky podrobnosti o možnostiach štúdia fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.