Dentálny hygienik v praxi

Prezentácia odboru dentálna hygiena, výučbový materiál, publikácie a nástroje ukážky čistenia zubov, rôzne techniky poradenstvo pri výbere pomôcok ústnej hygieny, ukážky použitia medzizubných pomôcok, výživové poradenstvo.