Digitálna forenzná analýza z pohľadu dátových analytikov

V rámci workshopu sa pozrieme na prácu forenzného analytika, ktorého úlohou je zistiť príčinu kybernetického bezpečnostného incidentu v operačnom systéme Windows. Nebudeme používať len štandardné forenzné nástroje, ale ukážeme si, ako nám môže dátová analýza rýchlo odpovedať na nami kladené otázky.