DILATECH 2023 – Dni laboratórnych technológií

10. ročník Dní laboratórnych technológií DILATECH, prináša žiakom základných a stredných škôl ukážku praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz. Prenesené hodiny sú určené prevažne pre predmety biológia, chémia, fyzika, pracovné vyučovanie, svet práce a technika.
Témy DILATECH 2023
• Katióny vo farbách
• Prírodné pH indikátory
• Praktický lekárnik (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)
• Kontrolujeme zloženie liekov
• Svet pod mikroskopom
• Ukážka rôznych druhov okuliarových šošoviek. Meranie autorefraktokeratometrom
• Zážitkové meranie zraku 3D technológiou. Ukážka očných protéz
• Zhotovovanie zubných protéz
• Príprava alginatového odtlačku
• Výživa inak