DILATECH – Dní laboratórnych technológií

9. ročník Dní laboratórnych technológií DILATECH, prináša žiakom základných a stredných škôl ukážku praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz. Prenesené hodiny sú určené prevažne pre predmety biológia, chémia, fyzika, pracovné vyučovanie, svet práce a technika.
Témy DILATECH 2022
• Katióny vo farbách
• Kyslosť a zásaditosť roztokov. Základné laboratórne metódy.
• Zahraj sa na lekárnika (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)
• Svet pod mikroskopom
• Meranie na bioimpedačnom analyzátore ľudského tela – analýza výsledkov
• Pascal – 3D zážitkové meranie zraku
• Testovanie zraku prístrojom VISIOTEST
• Zhotovovanie zubných protéz
• Príprava alginatového a silikonového odtlačku
• Výživová hodnota potravín (Ako správne čítať informácie na obaloch potravín)