Dimenzie vedomostí z dejín vedy a techniky – Kvíz \”Čo vieš?\”

Cieľom sociálno-interaktívnej vedomostnej aktivity, je iniciovať záujem a súčasne konfrontovať univerzálny potenciál širokospektrálnych vedecko-technických vedomostí u vysokoškolských študentov. I keď batéria súťažných otázok presahuje rámec sociálnej práce, zároveň s ňou vytvára univerzálny znalostný prienik. Výsledným produktom kognitívneho zápolenia bude kvalifikácia akademickej úrovne znalostnej disponovanosti študentov v kontexte vedecko-technických informácií, ktoré významne ovplyvnili náš svet.