Diplomatická komunikácia pre translatológov

Prof. Peter Kopecký, CSc., úradný prekladateľ z francúzštiny a rumunčiny, niekdajší mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Rumunsku a Moldavskej republike, porozpráva študentom translatológie o svojej diplomatickej praxi a špecifikách, ktoré prináša diplomatická komunikácia pre prekladateľov a tlmočníkov.