Dobrodružný cestovný ruch a jeho rozvoj na Slovensku (na príklade zaistených ciest – via ferrát)

Prednáška spojená s prezentáciou, súčasť riešenia projektu KEGA 045PU-4/2022.
Prednášajúci: Vladimír Čech – Miriama Javorská