Dobrovoľnícke aktivity Katedry sociálnej práce

Prezentácia týkajúca sa dobrovoľníckych aktivít katedry prostredníctvom posterov.