„Dobrovoľnícke aktivity Katedry sociálnej práce“

Prezentácia týkajúca sa dobrovoľníckych aktivít katedry prostredníctvom posterov.