Trnavský kraj

30Nov

Katedra rímskeho a cirkevného práva TU v Trnave, Právnickej fakulty organizuje pre akademickú obec fakulty...

30.11.2023 | 14:30 - 16:00
23Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty interaktívny workshop na tému „Právo na...

23.11.2023 | 13:00 - 14:30
23Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty prednášku JUDr. Rebeccy Lilla Hassanovej, PhD....

23.11.2023 | 11:00 - 12:00
23Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty prednášku v anglickom jazyku na tému...

23.11.2023 | 10:15 - 11:00
29Nov

Medzinárodná vedecká konferencia sa venuje rozpočtovaniu samospráv, ako oblasti, ktorej je v poslednom čase venovaná...

29.11.2023 | 08:30 - 17:00
16Nov

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva TU v Trnave, Právnickej fakulty organizuje pre študentov fakulty...

16.11.2023 | 14:15 - 15:15
15Nov

Katedra správneho práva, PŽP a finančného práva, TU v Trnave, Právnickej fakulty organizuje pre študentov...

15.11.2023 | 12:45 - 13:45
30Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje v rámci cyklu podujatí „Truniverzitné debaty III“ v spolupráci...

30.11.2023 | 16:00 - 17:00
30Nov

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU PF v spolupráci s Univerzitou v Užhorode, Ukrajina,...

30.11.2023 | 09:30 - 14:30
22Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty online prednášku na tému ľudských práv...

22.11.2023 | 15:45 - 16:30