Trnavský kraj

29Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta a ELTE Eötvös Loránd University Budapest, Hungary organizujú online odborné...

29.11.2022 | 09:00 - 12:00
30Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje diskusiu pri čaji s členmi mimovládnej organizácie Diversity Pro...

30.11.2022 | 17:30 - 18:30
30Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje online workshop s členmi mimovládnej organizácie Diversity Pro o....

30.11.2022 | 16:30 - 17:30
23Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje online odbornú prednášku Mgr. Martina Oltmena z Odboru medzinárodného...

23.11.2022 | 14:15 - 15:35
01Dec

23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizuje Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa...

01.12.2022 - 02.12.2022
15Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta s spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska a Slovenským zväzom spracovateľov...

15.11.2022 | 15:45 - 17:00
23Nov

Školenie - exkurzia pre všetkých študentov fakulty, ktoré sa bude konať v priestoroch knižnice na...

23.11.2022 | 09:30 - 10:30
08Nov

Cieľom stretnutia je ocenenie praxových pracovísk za ich nesmierny podiel na odbornej príprave študentov ako...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
09Nov

Cieľom workshopu je predstaviť zamestnávateľov v ošetrovateľskej profesii, posilniť spoluprácu pri získavaní praktických zručností študentov...

09.11.2022 | 08:00 - 15:00
24Nov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na najnovšie trendy v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Konferencia je zaradená...

24.11.2022 | 09:00 - 16:00