Dobrovoľníctvo v 21. storočí

Cieľom je zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva. Sympózium podporí ARMS a vydanie zborníka Fond na podporu kultúry národnostných menšín.