Edukačný workshop

Cieľom workshopu je predstaviť zamestnávateľov v ošetrovateľskej profesii, posilniť spoluprácu pri získavaní praktických zručností študentov a k vytvoreniu motivácie pri výbere budúcej profesionálnej orientácie.