Europeizácia správneho práva

TU v Trnave, Právnická fakulta zorganizovala pre študentov fakulty prednášku prof. Tetyany Karabin z Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode (Ukrajina) na tému „Europeizácia správneho práva“.