Exoplanéty už nie sú Sci-Fi

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Centrom voľného času v Košiciach pripravila podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 pre širokú verejnosť, ktoré sa uskutoční v štvrtok 10. novembra 2022 v priestoroch hvezdárne a planetária Centra voľného času v Košiciach.

Podujatie začne o 17:00 hod. premietaním dokumentárnych filmov. O 18:00 hod. Rudolf Gális, (Národný koordinátor pre popularizáciu astronómie IAU, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach) predstaví projekt NameExoWorld 2022. Program bude pokračovať prednáškou Exoplanéty už nie sú Sci-Fi, ktorú prednesie Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica). V prednáške sa dozvieme, ako astronómovia objavili prvé exoplanéty, ako sa dajú pozorovať, čo sa o nich zo Zeme v súčasnosti vieme dozvedieť a čo zatiaľ len hádame. Spomenieme aj zopár zaujímavejších prípadov exoplanét, ktoré sú úplne iné, ako sme čakali. Prednáška bude dostupná v rovnakom čase aj online.

O 19:30 hod. bude podujatie pokračovať projekciou hviezdnej oblohy v planetáriu a za jasného počasia aj pozorovaním objektov večernej oblohy pomocou ďalekohľadov Centra voľného času v Košiciach.