Fakty a mýty o personálnych agentúrach

Personálne agentúry hrajú v súčasnosti veľmi dôležitú úlohu na trhu práce. Firmy často využívajú služby personálnych agentúr. Na druhej strane aj veľa uchádzačov o zamestnanie hľadá prácu prostredníctvom nich. Prednáška pojednáva o činnosti personálnych agentúr a o plusoch a mínusoch, ktoré personálna agentúra predstavuje pre firmu a potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.